Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 31 Mar 2023 02:25:42

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn

meldtealderkjonn

2022 desember: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn