Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 02 Dec 2023 03:05:05

Tall fra FHI MSIS

2020-2023: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn

meldtealderkjonn

2022 desember: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn