Home

2010-2023: Antall døde per år

Oppdatert: Sun, 04 Feb 2024 01:57:10

Tall fra SSB tabell 07995

dode0-2010-2023.png

dode1-2010-2023.png

dode2-2010-2023.png

dode3-2010-2023.png

dode4-2010-2023.png

dode5-2010-2023.png

dode6-2010-2023.png

dode7-2010-2023.png

dode8-2010-2023.png

dode9-2010-2023.png

dode10-2010-2023.png

dode11-2010-2023.png

dode12-2010-2023.png

dode13-2010-2023.png

dode14-2010-2023.png

dode15-2010-2023.png

dode16-2010-2023.png

dode17-2010-2023.png

dode18-2010-2023.png

dode19-2010-2023.png

dode20-2010-2023.png

dode21-2010-2023.png

dode22-2010-2023.png

dode23-2010-2023.png

dode24-2010-2023.png

dode25-2010-2023.png

dode26-2010-2023.png

dode27-2010-2023.png

dode28-2010-2023.png

dode29-2010-2023.png

dode30-2010-2023.png

dode31-2010-2023.png

dode32-2010-2023.png

dode33-2010-2023.png

dode34-2010-2023.png

dode35-2010-2023.png

dode36-2010-2023.png

dode37-2010-2023.png

dode38-2010-2023.png

dode39-2010-2023.png

dode40-2010-2023.png

dode41-2010-2023.png

dode42-2010-2023.png

dode43-2010-2023.png

dode44-2010-2023.png

dode45-2010-2023.png

dode46-2010-2023.png

dode47-2010-2023.png

dode48-2010-2023.png

dode49-2010-2023.png

dode50-2010-2023.png

dode51-2010-2023.png

dode52-2010-2023.png

dode53-2010-2023.png

dode54-2010-2023.png

dode55-2010-2023.png

dode56-2010-2023.png

dode57-2010-2023.png

dode58-2010-2023.png

dode59-2010-2023.png

dode60-2010-2023.png

dode61-2010-2023.png

dode62-2010-2023.png

dode63-2010-2023.png

dode64-2010-2023.png

dode65-2010-2023.png

dode66-2010-2023.png

dode67-2010-2023.png

dode68-2010-2023.png

dode69-2010-2023.png

dode70-2010-2023.png

dode71-2010-2023.png

dode72-2010-2023.png

dode73-2010-2023.png

dode74-2010-2023.png

dode75-2010-2023.png

dode76-2010-2023.png

dode77-2010-2023.png

dode78-2010-2023.png

dode79-2010-2023.png

dode80-2010-2023.png

dode81-2010-2023.png

dode82-2010-2023.png

dode83-2010-2023.png

dode84-2010-2023.png

dode85-2010-2023.png

dode86-2010-2023.png

dode87-2010-2023.png

dode88-2010-2023.png

dode89-2010-2023.png

dode90-2010-2023.png

dode91-2010-2023.png

dode92-2010-2023.png

dode93-2010-2023.png

dode94-2010-2023.png

dode95-2010-2023.png

dode96-2010-2023.png

dode97-2010-2023.png

dode98-2010-2023.png

dode99-2010-2023.png

dode100-2010-2023.png

dode101-2010-2023.png

dode102-2010-2023.png

dode103-2010-2023.png

dode104-2010-2023.png

dode105-2010-2023.png