🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 19 Jun 2024 17:10:36

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Antall meldte tilfeller per fylke

meldtefylke20202024