Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 25 Oct 2021 07:55:14

Mistenkte bivirkninger etter mRNA-vaksiner Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna)

Oppdatert med tall fra bivirkningsrapport 19. okt 2021

Tall fra Statens Legemiddelverk

Kategori Antall
Generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet
-Smerte og reaksjoner på injeksjonsstedet, ubehag, feber, tretthet, nedsatt allmenntilstand
11 898
Nevrologiske symptomer
-Hodepine, svimmelhet, søvnighet, synkope
6 920
Muskelskjelettsymptomer
-Muskelsmerter, leddsmerter, muskelstivhet, smerter i ekstremitetene
4 625
Mage-tarmsymptomer
-Magesmerter, kvalme, oppkast, diaré
3 182
Hudsymptomer
-Utslett, kløe, rødhet, kaldsvette
2 378
Luftveissymptomer
-Pustevansker, tungpustet, hyperventilering, hoste, irritasjon i luftveiene
2 315
Symptomer relatert til kjønnsorganene og bryst
-Brystsmerter, menstruasjonsforstyrrelser
2 314
Hjertesymptomer
-Bradykardi, takykardi, perikarditt
901
Undersøkelser
-Unormal og økt puls, redusert blodtrykk, oksygenmetningsfall
799
Infeksjoner
-Lungebetennelse, forkjølelsessymptomer
703
Psykiatriske symptomer
-Søvnforstyrrelser, rastløshet, tiltaksløshet, hallusinering
667
Karsymptomer
-Rødming, blekhet, lavt blodtrykk
619
Symptomer fra blod- og lymfesystemet
-Hovne lymfeknuter, smerter i lymfeknutene
597
Øyesymptomer
-Tåkesyn, leamus
597
Kirurgiske og medisinske inngrep
-Oksygenterapi, revaksinering med annen Covid-19 vaksine
434
Sosiale forhold
-Sengeliggende
322
Øresymptomer
-Smerter i øret, vertigo
313
Stoffskifte- og ernæringsbetingede symptomer
-Redusert appetitt, dehydrering
257
Skader og prosedyremessige komplikasjoner
-Fall
234
Symptomer fra immunsystemet
-Allergisk reaksjon
204
Symptomer fra nyre og urinveier
-Urinretensjon
104
Graviditet, puerperale og perinatale lidelser
-Spontanabort
49
Endokrine symptomer
-Hypotyreose
36
Symptomer fra lever og galleveier
-Blodproppdannelse i portåren
31
Godartede og ondartede svulster 12
Medfødte, familiære og genetiske lidelser 5
Problem med produkt 3