Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 26 Apr 2022 19:02:17

Tall fra Oslo kommune Statusrapport Covid-19 - 2022-04-25 side 10 tabell 4

Vaksinasjoner i Oslo per 2022-04-25

Vaksinasjonsgruppe Beskyttelsesgrad 3 Beskyttelsesgrad 2 Beskyttelsesgrad 1 Beskyttelsesgrad 0 Totalt
Alder Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel
85+ 10 921 88 % 653 5% 96 1% 722 6% 12 392 100 %
75-84 29 786 91 % 1 385 4% 242 1% 1 271 4% 32 684 100 %
65-74 46 740 89 % 2 908 6% 611 1% 2 395 5% 52 654 100 %
55-64 64 170 84 % 6 517 9% 1 633 2% 4 119 5% 76 439 100 %
45-54 75 994 79 % 11 365 12 % 3 177 3% 6 146 6% 96 682 100 %
18-44 233 850 66 % 78 522 22 % 18 811 5% 24 663 7% 355 846 100 %
16-17 1 469 10 % 7 415 52 % 3 893 27 % 1 600 11 % 14 377 100 %
12-15 112 0 % 8 984 32 % 15 114 53 % 4 155 15 % 28 365 100 %
Totalt 463 042 69 % 117 749 18 % 43 577 7% 45 071 7% 669 439 100 %

Beskyttelsesgrad Vaksinert/Smittet
0 Hverken fått vaksine eller vært smittet
1 1 dose eller vært smittet
2 2 doser eller fått 1 dose og vært smittet
3 Minst 3 vaksinedoser eller minst 2 vaksinedoser og vært smittet