Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 25 Sep 2021 12:51:55

Tall fra Oslo kommune Statusrapport Covid-19 2021-09-21

Vaksinasjoner i Oslo per 2021-09-21

Vaksinasjonsgruppe Ferdigvaksinerte Delvaksinerte Ikke vaksinert Totalt
Alder Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel
85+ 10 860 91 % 93 1% 926 8% 11 879 100 %
75–84 28 647 94 % 222 1% 1 660 5% 30 529 100 %
65–74 47 634 93 % 552 1% 3 295 6% 51 481 100 %
55–64 66 554 90 % 1 461 2% 5 915 8% 73 930 100 %
45–54 81 968 87 % 2 701 3% 9 627 10 % 94 296 100 %
18–44 270 510 77 % 31 898 9% 48 443 14 % 350 851 100 %
16–17 967 6% 7 806 52 % 6 350 42 % 15 123 100 %
12–15 14 071 51 % 214 1% 13 517 49 % 27 802 100 %
Totalt 521 211 79 % 44 947 7% 89 733 14 % 655 891 100 %