Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 31 Aug 2022 03:01:20

Tall fra FHI Ukerapport Uke 10 2022 side 70 tabell 28

Historisk tabell

Vaksinerte ansatte i spesialisthelsetjenesten med pasientnært arbeid

Antall vaksinert per 13. mars 2022

Yrke Ansatte Dose 2 Dose 3
  Antall Antall Andel Antall Andel
Lege 16 962 16 600 98 % 14 600 86 %
Spesialsykepleier 17 690 17 264 98 % 15 554 88 %
Jordmor 1 970 1 890 96 % 1 612 82 %
Sykepleier 26 760 25 744 96 % 21 252 79 %
Vernepleier 2 324 2 222 96 % 1 839 79 %
Fysioterapeut 2 091 2 053 98 % 1 785 85 %
Ergoterapeut 730 720 99 % 630 86 %
Psykolog 4 504 4 408 98 % 3 666 81 %
Radiograf 2 886 2 820 98 % 2 437 84 %
Bioingeniør 5 038 4 845 96 % 4 089 81 %
Helsesekretær 4 263 4 037 95 % 3 283 77 %
Ambulansepersonell 4 977 4 844 97 % 4 151 83 %
Helsefagarbeider 8 519 8 016 94 % 6 485 76 %
Pleiemedarbeider 10 051 9 469 94 % 6 934 69 %
Renholder 4 562 4 194 92 % 3 198 70 %
Leder 5 506 5 464 99 % 5 025 91 %
Andre helsearbeidere 982 952 97 % 835 85 %
Totalt 119 882 115 608 96 % 97 433 81 %