Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 27 Oct 2022 20:15:09

Tall fra FHI Ukerapport Uke 6 2022 side 77

Historisk tabell

Vaksinerte ansatte i barnehager og skoler

Antall vaksinert per 13. feb 2022

Yrkesgruppe Ansatte Dose 2 Dose 3
  Antall Antall Andel Antall Andel
Assistenter 119 339 107 804 90,3 % 68 110 57,1 %
18-44 år 75 793 66 645 87,9 % 34 419 45,4 %
45-70 år 43 546 41 159 94,5 % 33 691 77,4 %
Barnehagelærere 34 678 32 741 94,4 % 22 636 65,3 %
18-44 år 21 183 19 730 93,1 % 11 721 55,3 %
45-70 år 13 495 13 011 96,4 % 10 915 80,9 %
Grunnskolelærere 84 760 81 145 95,7 % 60 455 71,3 %
18-44 år 43 007 40 676 94,6 % 25 620 59,6 %
45-70 år 41 753 40 469 96,9 % 34 835 83,4 %
Lærere VGS 29 951 28 817 96,2 % 22 727 75,9 %
18-44 år 11 174 10 610 95,0 % 6 892 61,7 %
45-70 år 18 777 18 207 97,0 % 15 835 84,3 %
Totalt 268 728 250 507 93,2 % 173 928 64,7 %