Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 02 Jul 2022 10:09:44

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Norge per måned

Måned 2020 2021 2022 Totalt
Januar 0 13 176 408 721 421 897
Februar 21 8 723 458 785 467 529
Mars 5 085 24 870 142 165 172 120
April 2 679 16 631 18 981 38 291
Mai 653 12 091 7 639 20 383
Juni 456 5 965 13 680 20 101
Juli 414 6 506 218 7 138
August 1 654 23 689 0 25 343
September 3 219 27 969 0 31 188
Oktober 7 000 18 298 0 25 298
November 15 491 63 319 0 78 810
Desember 13 544 126 243 0 139 787
Totalt 50 216 347 480 1 050 189 1 447 885