Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 27 Oct 2022 20:20:13

Tall fra FHI Ukerapport Uke 10 2022 side 69 tabell 27

Historisk tabell

Vaksinerte ansatte i primærhelsetjenesten med pasientnært arbeid

Antall vaksinert per 13. mars 2022

Yrke Ansatte Dose 2 Dose 3
  Antall Antall Andel Antall Andel
Lege 5 333 5 182 97 % 4 470 84 %
Spesialsykepleier 9 080 8 837 97 % 7 827 86 %
Jordmor 611 589 96 % 520 85 %
Sykepleier 30 696 28 695 93 % 22 997 75 %
Vernepleier 12 103 11 379 94 % 8 988 74 %
Tannlege 2 809 2 699 96 % 2 244 80 %
Fysioterapeut 3 133 3 041 97 % 2 619 84 %
Ergoterapeut 1 689 1 647 98 % 1 404 83 %
Psykolog 324 315 97 % 259 80 %
Bioingeniør 295 279 95 % 200 68 %
Helsesekretær 4 574 4 359 95 % 3 686 81 %
Helsefagarbeider 79 990 73 981 92 % 58 067 73 %
Pleiemedarbeider 96 982 88 067 91 % 60 887 63 %
Renholder 3 502 3 118 89 % 2 120 61 %
Leder 3 166 3 090 98 % 2 749 87 %
Andre helsearbeidere 1 136 1 062 93 % 827 73 %
Totalt 255 543 236 457 93 % 179 963 70 %