Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 14 Nov 2022 13:52:08

Tall fra FHI

Tabellen oppdateres ikke: FHI avviklet daglig c19-statistikk 15. nov 2022

Antall og andel vaksinasjoner per fylke

  Totalt antall vaksinerte Andel vaksinerte over 18 år
Fylke Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 1 Dose 2 Dose 3
Viken 1 002 034 932 129 699 920 92,6 % 90,2 % 70,1 %
Oslo 550 719 514 041 361 143 91,7 % 88,6 % 63,6 %
Vestland 505 991 470 521 353 863 92,2 % 90 % 69,8 %
Trøndelag 384 985 360 888 272 763 93,9 % 92,2 % 72 %
Rogaland 372 128 345 796 254 416 91,3 % 89,2 % 68 %
Vestfold og Telemark 342 281 320 405 242 092 92,9 % 90,9 % 70,9 %
Innlandet 306 279 288 240 221 508 93,7 % 92 % 72,9 %
Agder 245 996 228 920 169 934 92,6 % 90,7 % 69,5 %
Møre og Romsdal 214 356 201 330 155 759 93,1 % 91,5 % 73,7 %
Nordland 194 785 182 874 135 344 92,7 % 90,9 % 69,7 %
Troms og Finnmark 191 759 179 682 128 314 90,9 % 88,9 % 65,5 %
Totalt 4 311 313 4 024 826 2 995 056