Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 17 Jun 2022 20:57:13

Tall fra FHI

Antall og andel vaksinasjoner per fylke

  Totalt antall vaksinerte Andel vaksinerte over 18 år
Fylke Dose 1 Dose 2 Dose 1 Dose 2
Viken 999 214 928 310 92,3 % 90 %
Oslo 549 666 512 155 91,6 % 88,4 %
Vestland 506 208 470 150 92,3 % 90 %
Trøndelag 385 352 360 931 94 % 92,3 %
Rogaland 372 725 346 002 91,5 % 89,3 %
Vestfold og Telemark 341 857 319 726 92,8 % 90,8 %
Innlandet 306 437 288 245 93,8 % 92 %
Agder 245 264 227 986 92,4 % 90,4 %
Møre og Romsdal 214 575 201 418 93,2 % 91,7 %
Nordland 195 719 183 571 93,2 % 91,3 %
Troms og Finnmark 192 856 180 477 91,5 % 89,3 %
Totalt 4 309 873 4 018 971