Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Sep 2021 17:32:42

Tall fra FHI

Antall og andel vaksinasjoner per fylke

Sortert på vaksinasjonsandel 1.dose

Fylke Totalt antall 1.dose Totalt antall 2.dose Andel 1.dose 18 år og eldre Andel 2.dose 18 år og eldre
Trøndelag 363 193 314 758 92 % 83,4 %
Innlandet 291 101 260 317 91,4 % 85,7 %
Vestfold og Telemark 327 463 289 230 90,8 % 85,1 %
Viken 955 959 832 311 90,8 % 84,2 %
Agder 231 825 207 745 90,6 % 85,3 %
Møre og Romsdal 202 470 178 017 90,5 % 84,1 %
Nordland 183 865 160 352 90 % 82,3 %
Vestland 480 475 418 053 89,8 % 82,6 %
Oslo 526 702 452 196 89,1 % 79,8 %
Rogaland 349 173 307 624 88,6 % 82,5 %
Troms og Finnmark 181 804 157 984 88,1 % 80,4 %
Totalt 4 094 030 3 578 587