Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 08 Apr 2022 11:56:20

Tall fra FHI Ukerapport Uke 13 2022 side 11 tabell 6

Vaksinasjonsstatus blant pasienter innlagt med C19 som hovedårsak til innleggelsen

28. des 2020 - 3. april 2022

  Siden begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet Siste fire uker
Vaksinasjonsstatus Antall innlagte Medianalder Nedre-øvre kvartil Antall innlagte Medianalder Nedre-øvre kvartil
Uvaksinert 4 560 52 38-66 263 60 1-78
Grunnvaksinert 1 758 70 51-81 191 71 52-82
Mottatt 3 doser 2 478 75 63-83 1 021 77 67-84
Intensivavdeling
Uvaksinert 799 57 47-67 8 57 28-60
Grunnvaksinert 179 70 58-77 6 81 70-83
Mottatt 3 doser 149 70 63-78 43 72 66-80
Ventilasjonsstøtte
Uvaksinert 716 57 47-67 7 54 4-60
Grunnvaksinert 158 70 58-77 5 79 70-83
Mottatt 3 doser 118 69 62-78 32 72 66-78