Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 01 Dec 2022 17:49:27

Tall fra FHI Ukerapport Uke 47 2022 side 10 tabell 4

Aldersfordeling for pasienter innlagt i intensivavdeling, under hele pandemien samt de siste 4 ukene.

2. mars 2020 - 27. nov 2022

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 47 2,0 % 4,2 0 0,0 % 0,0
18-29 56 2,3 % 6,8 0 0,0 % 0,0
30-44 228 9,5 % 20,8 4 6,7 % 0,4
45-54 359 14,9 % 48,3 6 10,0 % 0,8
55-64 508 21,1 % 77,2 6 10,0 % 0,9
65-74 587 24,4 % 108,5 18 30,0 % 3,3
75-84 497 20,7 % 150,5 23 38,3 % 7,0
85+ 123 5,1 % 104,0 3 5,0 % 2,5
Totalt 2 405 100,0 % 44,3 60 100,0 % 1,1