Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Feb 2023 00:08:59

Tall fra FHI Ukerapport Uke 6 2023 side 18 tabell 7

Aldersfordeling for pasienter innlagt i intensivavdeling, under hele pandemien samt de siste 4 ukene.

2. mars 2020 - 12. feb 2023

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 49 1,9 4,4 0 0,0 0,0
18-29 60 2,3 7,2 0 0,0 0,0
30-44 235 9,0 21,4 1-4 - -
45-54 373 14,3 50,2 1-4 - -
55-64 533 20,5 81,0 1-4 - -
65-74 634 24,3 117,2 1-4 - -
75-84 575 22,1 174,1 9 40,9 2,7
85+ 146 5,6 123,4 1-4 - -
Totalt 2 605 100,0 48,0 22 100,0 0,4