Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 22 Jun 2022 18:14:02

Tall fra FHI Ukerapport Uke 23-24 2022 side 7 tabell 4

Aldersfordeling for pasienter innlagt i intensivavdeling, under hele pandemien samt de siste 4 ukene.

2. mars 2020 - 19. juni 2022

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 45 2,2 % 4,1 1 2,8 % 0,1
18-29 52 2,6 % 6,3 1 2,8 % 0,1
30-44 213 10,6 % 19,4 1 2,8 % 0,1
45-54 340 16,9 % 45,8 2 5,6 % 0,3
55-64 456 22,6 % 69,3 4 11,1 % 0,6
65-74 476 23,6 % 88,0 14 38,9 % 2,6
75-84 349 17,3 % 105,7 3 8,3 % 0,9
85+ 83 4,1 % 70,1 10 27,8 % 8,5
Totalt 2 014 100,0 % 37,1 36 100,0 % 0,7