Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 26 Apr 2022 18:51:06

Tall fra Oslo kommune Statusrapport Covid-19 25. april 2022 side 8 tabell 3

Historisk tabell

Oslo: Antall tester gjennomført på kommunale og private teststasjoner siste fire uker

Teststasjon 2022-13 2022-14 2022-15 2022-16 Totalt
Feberpoliklinikk Groruddalen 44 37 11 7 99
Feberpoliklinikk Sentrum 94 75 54 53 276
Feberpoliklinikk Syd 271 211 65 100 647
Feberpoliklinikk Vest 141 128 63 89 421
Testsenter Rommen 283 232 108 91 714
Teststasjon Adamstuen 315 230 113 122 780
Mortensrud testsenter - flere lokasjoner* 1 662 1 180 703 629 4 174
Sum kommunale teststasjoner 2 810 2 093 1 117 1 091 7 111
Private teststeder 1 002 784 245 224 2 255
Totalt 3 812 2 877 1 362 1 315 9 366

*) Mortensrud testsenter på Grønland Torg, Carl Berner, Bryn brannstasjon, Senter Syd Mortensrud og Holmlia senter.