Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 22 Jun 2022 18:09:24

Tall fra FHI Ukerapport Uke 23-24 2022 side 33 tabell 12

Gjennomsnittlige reproduksjonstall fra den regionale SMC-modellen fra 1-4. juni 2022

Fylke Reproduksjonstall 95% CI Trend i antall tilfeller
Oslo 0,4 0,2 - 0,6 Synkende
Rogaland 0,5 0,2 - 0,9 Synkende
Møre og Romsdal 0,8 0,5 - 1,4 Sannsynlig synkende
Nordland 1,5 0,8 - 2,8 Sannsynlig økende
Viken 0,8 0,5 - 1,4 Usikker
Innlandet 0,7 0,3 - 1,2 Sannsynlig synkende
Vestfold og Telemark 0,8 0,4 - 1,3 Sannsynlig synkende
Agder 1,2 0,6 - 2,2 Usikker
Vestland 1,2 0,7 - 2,0 Usikker
Trøndelag 0,8 0,5 - 1,5 Usikker
Troms og Finnmark 0,6 0,2 - 1,1 Sannsynlig synkende

CI = konfidensintervall (Feilmargin. Sannsynligheten angis i prosent.)

SMC=Sequential Monte Carlo