Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 18 Aug 2022 01:54:37

Tall fra FHI Ukerapport Uke 31-32 2022 side 34 tabell 12

Gjennomsnittlige reproduksjonstall fra den regionale SMC-modellen fra 27-30. juli

Fylke Reproduksjonstall 95% CI Trend i antall tilfeller
Oslo 0,6 0,4 - 1,1 Sannsynlig synkende
Rogaland 0,4 0,2 - 0,8 Synkende
Møre og Romsdal 0,9 0,6 - 1,4 Usikker
Nordland 1,4 0,7 - 2,4 Sannsynlig økende
Viken 0,9 0,6 - 1,4 Usikker
Innlandet 0,6 0,3 - 1,0 Synkende
Vestfold og Telemark 0,8 0,5 - 1,3 Sannsynlig synkende
Agder 0,7 0,4 - 1,2 Sannsynlig synkende
Vestland 0,8 0,5 - 1,5 Usikker
Trøndelag 1,0 0,6 - 1,7 Usikker
Troms og Finnmark 1,1 0,5 - 2 Usikker

CI = konfidensintervall (Feilmargin. Sannsynligheten angis i prosent.)

SMC=Sequential Monte Carlo