Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 16 Sep 2021 01:01:45

Tall fra FHI Ukerapport Uke 36

Estimater av reproduksjonstall 17. feb 2020 - 12. sept 2021

R-tall Periode Gjennomsnitt R-tall 95 % CI
R0 starten av utbruddet-15.mars 3,2 2,7-3,8
R1 15.mars-20.april 0,5 0,4-0,6
R2 20.april-11.mai 0,7 0,4-1,0
R3 11.mai-30.juni 0,7 0,4-1,0
R4 1.juli-31.juli 1,2 0,6-1,6
R5 1.aug-30.aug 1,0 0,7-1,2
R6 1.sept-31.sept 1,0 0,7-1,1
R7 1.okt-25.okt 1,3 1,2-1,4
R8 26.okt-4.nov 1,3 1,1-1,5
R9 5.nov-30.nov 0,81 0,75-0,86
R10 1.des-4.jan 1,03 1,00-1,10
R11 4.jan-21.jan 0,6 0,5-0,7
R12 22.jan-7.feb 0,8 0,6-0,9
R13 8.feb-1.mars 1,5 1,4-1,6
R14 2.mars-24.mars 1,04 0,99-1,09
R15 25.mars-12.april 0,76 0,71-0,80
R16 13.april-5.mai 0,85 0,80-0,91
R17 6.mai-26.mai 1,0 0,8-1,1
R18 27.mai-20.juni 0,7 0,6-0,8
R19 21.juni-11.juli 1,1 0,8-1,3
R20 12.juli-4.aug 1,0 0,8-1,2
R21 4.aug-26.aug 1,4 1,3-1,5
R22 29.aug 0,9 0,8-1,0

Reproduksjonstall for fylkene

Fylke R-tall 95% CI
Oslo 0,91 0,87-0,94
Rogaland 0,7 0,6-0,8
Møre og Romsdal 0,9 0,7-1,0
Nordland 0,9 0,7-1,0
Viken 0,97 0,94-1,01
Innlandet 0,8 0,7-0,9
Vestfold og Telemark 1,1 1,0-1,2
Agder 0,74 0,65-0,83
Vestland 0,72 0,65-0,81
Trøndelag 0,83 0,76-0,9
Troms og Finnmark 1,0 0,9-1,2

CI = konfidensintervall (Feilmargin. Sannsynligheten angis i prosent.)