Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 09 Sep 2021 02:22:14

Info fra FHI Ukerapport Uke 33 2021

Vaksiner i bruk i Norge

Comirnaty
Produsent Pfizer/BioNTech
Vaksinetype mRNA
Betinget godkjenning 2020-12-21
Tatt i bruk 2020-12-27
Godkjent aldersgrense 12 år
Antall doser 2
Doseringsintervall Dose 2 skal gis minst 21 dager etter dose 1

Spikevax
Produsent Moderna
Vaksinetype mRNA
Betinget godkjenning 2021-01-06
Tatt i bruk 2021-01-15
Godkjent aldersgrense 12 år
Antall doser 2
Doseringsintervall Dose 2 skal gis minst 28 dager etter dose 1.
6 ukers intervall for de med høy alder og risikogruppene (prioriteringsgruppe 1-7)
og 12 ukers intervall for alle som er 65 år og yngre uten underliggende sykdommer,
inkludert helsepersonell (prioriteringsgruppe 8-11)

Vaxzevria
Produsent AstraZeneca
Vaksinetype Virusvektor
Betinget godkjenning 2021-01-29
Tatt i bruk 2021-02-08
Godkjent aldersgrense 18 år
Antall doser 2
Doseringsintervall 29-12 uker
Pauset 2021-03-11
Stoppet 2021-04-15

COVID-19 Vaccine Janssen
Produsent Janssen-Cilag International NV (en del av Johnson & Johnson)
Vaksinetype Virusvektor
Betinget godkjenning 2021-03-11
Tatt i bruk Ikke tatt i bruk
Godkjent aldersgrense 18 år
Antall doser 1
Stoppet 2021-06-15: På grunn av mulig risiko for alvorlig,
men sjeldne bivirkninger skal vaksinen fra 15. juni 2021
kun brukes for selekterte grupper utenfor koronavaksinasjonsprogrammet.

Hva betyr Betinget godkjenning?

I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
Dette kalles betinget godkjenning og er en mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi.

Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger.

For å få betinget godkjenning stilles det juridiske krav om at vaksineprodusenten fortløpende gir EMA tilleggsdata etter den betingede godkjenningen.
En betinget godkjenning gis for 1 år om gangen og kan forlenges årlig.
Når myndighetene har mottatt all avtalt dokumentasjon, kan den betingede godkjenningen endres til en full godkjenning (markedsføringstillatelse).

Kilde: Legemiddelverket

Hvem godkjenner vaksiner i Norge?

Legemiddelverket vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.
Flere koronavaksiner forventes å få godkjenning.