Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 31 Mar 2022 01:31:44

Info fra FHI Ukerapport Uke 48 side 51 2021

Vaksiner i bruk i Norge

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
Produsent Pfizer/BioNTech
Vaksinetype mRNA
Betinget godkjenning 2020-12-23
Tatt i bruk 2020-12-27
Godkjent aldersgrense 12 år
Antall doser 3

Spikevax (Moderna)
Produsent Moderna
Vaksinetype mRNA
Betinget godkjenning 2021-01-06
Tatt i bruk 2021-01-15
Godkjent aldersgrense 12 år
Antall doser 3
Doseringsintervall Dose 2 skal gis tidligst 28 dager etter dose 1

Vaxzevria (AstraZeneca)
Produsent AstraZeneca
Vaksinetype Virusvektor
Betinget godkjenning 2021-01-29
Tatt i bruk 2021-02-08
Godkjent aldersgrense 18 år
Antall doser 2
Doseringsintervall 9-12 uker
Pauset 2021-03-11
Stoppet 2021-04-15

COVID-19 Vaccine Janssen
Produsent Janssen-Cilag International NV (en del av Johnson & Johnson)
Vaksinetype Virusvektor
Betinget godkjenning 2021-03-11
Tatt i bruk Ikke tatt i bruk
Godkjent aldersgrense 18 år
Antall doser 1
Stoppet 2021-06-15: På grunn av mulig risiko for alvorlig,
men sjeldne bivirkninger skal vaksinen fra 15. juni 2021
kun brukes for selekterte grupper utenfor koronavaksinasjonsprogrammet.

Moderna og myokarditt

Menn under 30 år anbefales å velge Comirnaty ut fra et føre var prinsipp siden det er observert økt forekomst av myokarditt hos unge menn etter vaksinering med Spikevax.

Hva betyr Betinget godkjenning?

I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
Dette kalles betinget godkjenning og er en mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi.

Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger.

For å få betinget godkjenning stilles det juridiske krav om at vaksineprodusenten fortløpende gir EMA tilleggsdata etter den betingede godkjenningen.
En betinget godkjenning gis for 1 år om gangen og kan forlenges årlig.
Når myndighetene har mottatt all avtalt dokumentasjon, kan den betingede godkjenningen endres til en full godkjenning (markedsføringstillatelse).

Kilde: Legemiddelverket

Hvem godkjenner vaksiner i Norge?

Legemiddelverket vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.