Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 01 Jun 2022 20:38:02

Tall fra FHI Ukerapport Uke 20 2022 side 15 tabell 6

C19-assosierte dødsfall, fordelt på bostedsfylke

9. mars 2020 - 22. mai 2022

Bostedsfylke Antall Andel Per 100 000 innb
Viken 875 27,86 % 68,9
Oslo 499 15,89 % 71,3
Vestland 321 10,22 % 50,1
Vestfold og Telemark 273 8,69 % 64,3
Innlandet 226 7,20 % 60,9
Trøndelag 204 6,49 % 43,0
Rogaland 176 5,60 % 36,2
Troms og Finnmark 162 5,16 % 67,0
Agder 161 5,13 % 51,7
Nordland 120 3,82 % 50,0
Møre og Romsdal 110 3,50 % 41,4
Ukjent fylke 14 0,45 % -
Totalt 3 141 100,00 % 57,9

Alder C19-assosierte dødsfall
Gjennomsnittsalder totalt 82 år
Medianalder totalt 84 år
Antall dødsfall aldersgruppen 0-19 år 2

Dødssted Antall dødsfall Andel
Sykehus 1 196 38 %
Annen helseinstitusjon 1 787 57 %
Utenfor helseinstitusjon 127 4 %
Ikke oppgitt 31 -

Hva er C19-assosiert dødsfall?

Kilde: FHI Ukerapport Uke 14 2022 side 14