Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Feb 2023 00:11:17

Tall fra FHI Ukerapport Uke 6 2023 side 17 tabell 6

Aldersfordeling for pasienter innlagt i sykehus med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2. mars 2020 - 12. feb 2023

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 801 4,0 % 72,3 8 3,1 % 0,7
18-29 709 3,5 % 85,6 5 1,9 % 0,6
30-44 1 956 9,7 % 178,1 6 2,3 % 0,5
45-54 2 175 10,8 % 292,9 12 4,7 % 1,6
55-64 2 641 13,2 % 401,1 18 7,0 % 2,7
65-74 3 713 18,5 % 686,6 53 20,5 % 9,8
75-84 4 938 24,6 % 1494,8 83 32,2 % 25,1
85+ 3 134 15,6 % 2648,7 73 28,3 % 61,7
Totalt 20 067 100,0 % 369,9 258 100,0 % 4,8