Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 22 Jun 2022 18:16:57

Tall fra FHI Ukerapport Uke 23-24 2022 side 7 tabell 3

Aldersfordeling for pasienter innlagt i sykehus med C19 som hovedårsak til innleggelsen, under hele pandemien

2. mars 2020 - 19. juni 2022

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 571 4,4 % 51,5 12 2,4 % 1,1
18-29 583 4,5 % 70,4 10 2,0 % 1,2
30-44 1 737 13,4 % 158,1 17 3,4 % 1,5
45-54 1 867 14,4 % 251,4 20 4,1 % 2,7
55-64 2 008 15,5 % 305,0 38 7,7 % 5,8
65-74 2 208 17,0 % 408,3 105 21,3 % 19,4
75-84 2 522 19,5 % 763,5 172 34,9 % 52,1
85+ 1 470 11,3 % 1 242,4 119 24,1 % 100,6
Totalt 12 966 100,0 % 239,0 493 100,0 % 9,1