Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Dec 2022 06:16:26

Tall fra FHI Ukerapport Uke 47 2022 side 9 tabell 3

Aldersfordeling for pasienter innlagt i sykehus med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2. mars 2020 - 27. nov 2022

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 713 4,1 % 64,3 18 2,1 % 1,6
18-29 661 3,8 % 79,9 5 0,6 % 0,6
30-44 1 872 10,7 % 170,4 24 2,9 % 2,2
45-54 2 089 12,0 % 281,3 40 4,8 % 5,4
55-64 2 430 13,9 % 369,1 93 11,1 % 14,1
65-74 3 186 18,3 % 589,1 179 21,3 % 33,1
75-84 4 022 23,1 % 1217,6 295 35,1 % 89,3
85+ 2 475 14,2 % 2091,8 187 22,2 % 158,0
Totalt 17 448 100,0 % 321,6 841 100,0 % 15,5