Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 19 Jan 2022 21:44:52

Kilde: FHI Ukerapport Uke 2 2022 side 81

Definisjoner av vaksinasjonsstatus

De som blir regnet som delvis vaksinert er:

De som blir regnet som grunnvaksinert er: