Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 17 Mar 2022 14:08:44

Tall fra FHI

Historisk tabell: FHI slettet denne tabellen 17. mars 2022

Totalt antall C19-assosierte dødsfall

Alder Kvinner Menn Sum Andel
0-39 9 11 20 1,10 %
40-49 8 16 24 1,31 %
50-59 21 50 71 3,89 %
60-69 75 130 205 11,23 %
70-79 165 257 422 23,11 %
80-89 266 355 621 34,01 %
90+ 281 179 460 25,19 %
Ukjent 0 3 3 0,16 %
Totalt 825 1 001 1 826 100,00 %

6.3 % av de døde er under 60 år
59.2 % av de døde er over 80 år

C19-døde 2020

Hva betyr C19-assosierte dødsfall?

Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19.

Covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.
Kun dødsfall med bekreftet laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 er covid-19-assosiert dødsfall.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: FHI