Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 24 Mar 2022 13:17:35

Tall fra Helsedirektoratet

Innlagte med C19 på sykehus

Historisk tabell: HDIR avsluttet daglig rapportering om C19-innlagte 22. mars 2022

Helseforetak Region Dato Innlagte
Helse Bergen HF + Privat med avtale med Helse Vest i Bergen Region Vest 2022-03-22 48
Oslo universitetssykehus HF Region Sør-Øst 2022-03-22 39
Helse Stavanger HF Region Vest 2022-03-22 36
Akershus universitetssykehus HF Region Sør-Øst 2022-03-22 33
Sykehuset Østfold HF Region Sør-Øst 2022-03-22 32
Vestre Viken HF Region Sør-Øst 2022-03-22 31
St. Olavs hospital Region Midt 2022-03-22 30
Helse Møre og Romsdal Region Midt 2022-03-22 29
Sørlandet sykehus HF Region Sør-Øst 2022-03-22 28
Helse Fonna HF Region Vest 2022-03-22 27
Sykehuset i Vestfold HF Region Sør-Øst 2022-03-22 27
Sykehuset Innlandet HF Region Sør-Øst 2022-03-22 23
Private med avtale med Helse Sør-Øst i Oslo Region Sør-Øst 2022-03-22 17
Nordlandssykehuset HF Region Nord 2022-03-22 13
Sykehuset Telemark HF Region Sør-Øst 2022-03-22 12
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Region Nord 2022-03-22 12
Finnmarkssykehuset HF Region Nord 2022-03-22 10
Helse Førde HF Region Vest 2022-03-22 9
Helse Nord-Trøndelag Region Midt 2022-03-22 7
Helgelandssykehuset HF Region Nord 2022-03-22 2
Sunnaas Sykehus HF Region Sør-Øst 2022-03-22 2
Totalt     467