Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 01 Jun 2022 20:47:07

Tall fra FHI Ukerapport Uke 20 2022 side 16 tabell 7

Vaksinestatus blant C19-assosierte dødsfall

28. des 2020 - 22. mai 2022

  Siden begynnelsen av vaksinasjonsprogrammet Siste fire uker
Vaksinasjonsstatus Antall døde Medianalder
(nedre-øvre kvartil)
Antall døde Medianalder
(nedre-øvre kvartil)
Uvaksinert 828 81 (72-90) 19 85 (77-91)
Grunnvaksinert* 1 821 85 (77-91) 151 84 (77-90,5)

* Grunnvaksinerte inkluderer også de med 3 doser.