Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 13 Dec 2021 13:15:04

Tall fra FHI

Totalt antall C19-assosierte dødsfall

Alder Kvinner Menn Sum Andel
0-39 3 6 9 0,79 %
40-49 7 10 17 1,50 %
50-59 10 37 47 4,14 %
60-69 37 89 126 11,09 %
70-79 101 161 262 23,06 %
80-89 166 218 384 33,80 %
90+ 187 104 291 25,62 %
Totalt 511 625 1136 100,00 %

6.43 % av de døde er under 60 år
59.42 % av de døde er over 80 år

C19-døde 2020

Hva betyr C19-assosierte dødsfall?

Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19.

Covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.
Kun dødsfall med bekreftet laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 er covid-19-assosiert dødsfall.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: FHI