Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 21 Jun 2021 13:27:25

Tall fra FHI

Totalt antall C19-assosierte dødsfall

Alder Kvinner Menn Sum Prosentandel
0-39 2 4 6 0,76 %
40-49 5 6 11 1,39 %
50-59 6 30 36 4,56 %
60-69 28 69 97 12,28 %
70-79 66 114 180 22,78 %
80-89 123 141 264 33,42 %
90+ 134 62 196 24,81 %
Totalt 364 426 790 100,00 %

6.71 % av de døde er under 60 år
58.23 % av de døde er over 80 år

C19-døde 2020

Hva betyr C19-assosierte dødsfall?

Dersom en person dør i løpet av de første 30 dagene etter han eller hun har testet positivt for covid-19, registreres det som et covid-19-assosiert dødsfall, med mindre det foreligger konkrete opplysninger om at dødsfallet ikke er assosiert med covid-19.

Covid-19-assosierte dødsfall omfatter både dødsfall der personen dør av og med covid-19.
Kun dødsfall med bekreftet laboratoriebekreftet SARS-CoV-2 er covid-19-assosiert dødsfall.

Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Kilde: FHI