Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 02 Dec 2021 04:51:52

Tall fra FHI Ukerapport Uke 47 2021

Antall fullvaksinerte og delvaksinerte med påvist SARS-CoV-2 fra 2021-01-01 til 2021-11-28

Testet positivt for SARS-CoV-2

Kilde: FHI Ukerapport 2021-47 side 30

Innlagt i sykehus med C19 som hovedårsak til innleggelsen

Kilde: FHI Ukerapport 2021-47 side 12

C19-assosierte dødsfall

Kilde: FHI Ukerapport 2021-47 side 19