Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 26 Sep 2021 02:23:53

Tall fra FHI Ukerapport Uke 37 2021

Antall vaksinerte og antall vaksinerte med påvist SARS-CoV-2 fordelt på ulike typer vaksinasjonsregimer (f.o.m. uke 2020-53 t.o.m. uke 2021-37)

Vaksinasjonstatus og regime Antall vaksinerte per 19. sept 2021 Totalt antall påviste tilfeller
  Antall Andel Antall Andel
Delvis vaksinert        
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 217 361   8 547  
Spikevax (Moderna) 61 236   1 488  
Vaxzevria (AstraZeneca) 49   574  
Ukjent vaksinetype 123   3  
Totalt 278 769   10 612  
Fullvaksinert        
Comirnaty 2 392 687 68,1 % 4 757 71,4 %
Spikevax 368 951 10,5 % 864 13,0 %
mRNA-kombinasjon 525 062 14,9 % 322 4,8 %
Vaxzevria 1 300 0,0 % 14 0,2 %
Vaxzevria + mRNA 132 756 3,8 % 615 9,2 %
Janssen 3 968 0,1 % 49 0,7 %
Gjennomgått infeksjon og vaksinert 87 056 2,5 % 40 0,6 %
Ukjent vaksinetype 3 236 0,1 % 3 <0,1 %
Totalt 3 515 016 100,0 % 6 664 100,0 %