Home

Antall døde under 60 år per uke

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 11:59:09

Tall fra SSB tabell 07995