Home

Antall døde under 60 år per uke

Oppdatert: Sun, 15 Jan 2023 05:31:30

Tall fra SSB tabell 07995