Home

Antall pasienter ved somatiske sykehus 2012-2020

Oppdatert: Tue, 20 Jul 2021 19:23:34

Tall fra SSB

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall pasienter eller behandlinger i alt 1763265 1782227 1820983 1893507 1929271 1951522 1967758 1987263 1921231
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 44254 44215 44860 45854 44330 44972 45634 45509 38240
SVULSTER 156631 159949 168866 179104 183247 185248 185805 190632 190054
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1794 1913 2039 2106 2054 1874 1829 2006 2118
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 12347 12579 12997 13054 13086 13310 13825 14675 15291
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 6733 6859 7249 7433 7490 7786 8126 8641 8733
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 433 415 381 362 369 346 371 360 346
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 13091 13442 14758 15378 16562 17675 18913 20010 20313
Ondartet svulst i bryst 12369 13425 14749 15619 16404 17172 18362 19392 19456
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 5614 5500 5401 5566 5798 5948 5870 6389 6147
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 17792 17877 18000 18774 18592 18850 19099 19453 20169
Ondartet svulst i urinveier 7548 7914 8448 9005 9111 8976 9141 9395 9766
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 11011 11605 12108 12840 13462 14046 14686 15360 15739
Godartede svulster 51297 53142 58069 61869 62554 62167 61775 62965 59858
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 27351 26077 26557 29822 29820 29061 25783 24433 23335
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 13041 13506 13995 14641 15021 15099 15269 15189 15832
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 17007 18075 18641 19464 20831 21808 23118 24327 24150
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 95234 98491 103118 111675 118455 123601 127362 131691 131590
Diabetes 43023 43536 44506 47428 49082 50876 52476 54435 54442
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 54147 56964 60669 66552 71721 75203 77447 80039 79890
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 114364 119645 125694 133629 142822 150643 156437 161537 161584
Parkinsons sykdom 5367 5604 5992 6277 6528 7008 7168 7399 7500
Multippel sklerose (MS) 7513 7964 8404 9116 9403 10060 10511 11073 11528
Epilepsi 16019 16291 16752 16850 17450 17560 17789 17744 18772
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 4133 4420 4551 4786 4906 5006 5067 5365 5179
Andre sykdommer i nervesystemet 84894 88927 93819 100771 108774 115501 120751 124822 122916
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 99592 101522 105718 110791 114017 117501 120545 124479 118577
Glaukom 11163 11131 11216 11357 11243 11260 11248 11695 11159
Katarakt 23241 22287 21964 23003 24134 24544 24353 25454 23018
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 70816 74489 79391 83837 85914 89447 92482 95364 91414
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 85690 86968 90556 93150 94349 96543 95014 96555 88475
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 192750 180914 183120 188809 194927 200477 206811 209885 202130
Hjerteinfarkt 12503 11785 11565 11201 10993 10797 10508 10497 9562
Angina pectoris 13770 13597 13264 12528 12593 12537 12403 11731 10676
Annen ischemisk hjertesykdom 23309 22498 22717 22398 23099 23086 23209 23557 22319
Cerebrovaskulære sykdommer 18940 18837 18520 18902 19105 19313 19684 19695 19050
Hjertearytmier 41765 43760 45085 46181 49645 53516 56786 59023 56227
Hjertesvikt 12761 13154 13445 14305 15049 16109 17425 18368 18279
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 102960 90275 92493 98160 100941 102947 105480 107358 103155
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 125438 123916 123400 131156 133959 137500 139277 141743 119569
Akutte infeksjoner i luftveiene 19333 18839 18383 19271 18765 19498 18723 18606 12733
Andre sykdommer i de øvre luftveier 40948 42314 42978 46494 48815 51196 52277 54857 48016
Lungebetennelse og influensa 25949 24466 23293 26795 28022 28990 30152 29226 20312
Bronkial astma 21327 20023 19647 19529 18933 18286 18384 17982 16844
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 19581 19510 19715 20749 20906 21120 21356 21466 19148
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 10844 11085 11627 11658 11868 11834 11874 13448 12426
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 168794 184357 193346 204726 213876 219245 221571 223145 214958
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 19722 19707 19584 20511 19991 19581 18807 18883 17158
Magesår 2539 2612 2493 2578 2489 2451 2346 2372 2228
Tolvfingertarmsår 2023 1851 1829 1767 1827 1824 1731 1743 1608
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 37202 37712 37464 38407 39503 41242 40524 39875 37109
Blindtarmbetennelse 5894 6062 6197 6689 6440 6542 6772 6879 7425
Brokk 19883 19852 21159 22021 23299 22885 23463 23296 21673
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 18970 20050 21342 22936 24289 25663 26646 27643 28585
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 44092 58092 63317 69626 75954 78601 80115 80098 76041
Gallestein 9502 9793 10572 11473 12007 12156 12358 12764 12358
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 23406 25011 26760 27640 29008 29768 30256 31447 31497
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 78449 81283 86608 91140 95999 98954 99127 101302 95812
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 288022 296215 308583 325716 336648 341308 343010 350617 336721
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 20942 21358 22233 22359 21734 21528 20472 20990 20630
Artroser 53745 56392 58204 61186 63297 63895 64941 66601 63951
Rygglidelser 58194 59091 62633 69078 70563 71205 70835 72143 68970
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 82278 86578 90440 97414 102322 105544 104637 103328 96085
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 17251 17656 19017 22176 25373 27180 29391 34941 37034
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 86558 88327 91460 92575 94796 94472 95244 97170 91549
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 154641 156857 165642 178253 180997 186766 189097 192517 188825
Nyresykdommer 14481 15673 17229 18155 18751 19725 20123 20326 20268
Stein i nyre og urinleder 7569 7867 8301 8701 8977 8986 9103 9152 9595
Andre sykdommer i urinorganene 43883 44551 46668 47892 49788 51576 52879 53262 50265
Prostatahyperplasi 13514 13386 13596 14021 13446 13723 13948 13761 12725
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18571 18674 19875 21302 21437 21871 20077 19703 18358
Lidelser i bryst 9453 10437 11298 15101 15217 15621 16686 18713 22576
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 55562 55149 58230 63377 64613 66925 68206 69758 66683
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 88993 87272 86166 86086 84831 81499 79980 78185 76632
Svangerskap med ufullendt utfall 22285 22042 20994 20612 19426 18944 18665 17903 17354
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid 2768 2581 2447 2290 2318 2043 1957 2033 1877
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 19598 18316 17299 17610 16884 16405 16615 16147 15195
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 26281 25638 26072 26363 25929 25144 23816 24313 24012
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 12345 11783 11681 10120 9663 5835 1887 1911 1878
Forløsning 0 39157 39952 43486 44258 48071 53366 52919 51534
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 3557 3668 3819 3692 3461 3660 3769 3596 3087
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 5520 5807 5640 5711 5760 5887 5434 5699 5849
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 12763 12874 13641 13871 13024 12491 11384 11370 10858
MEDFØDTE MISDANNELSER 38236 39138 40773 41788 42154 43708 44294 45434 44464
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 216285 228228 234799 250844 264097 280378 288999 300626 294284
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 295733 302108 302003 330269 329256 333116 338063 340902 308979
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 5781 5479 5442 5431 5349 5179 5271 5431 4926
Skader i overekstremiteten 105499 108083 105567 118611 119060 119397 120592 122149 110992
Brudd av lårbenet 11523 11555 11072 11094 11084 10968 10919 10929 10159
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 14633 15688 15238 16996 16546 17128 18107 18609 16775
Forgiftning 6035 5930 5670 5499 5599 5512 5441 5295 6565
Andre skader 171245 174358 177861 194255 191608 195080 198341 199573 178029
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 576327 592230 609821 637307 639034 626734 628329 619673 588394