🏠

2019-2023: Antall krefttilfeller hos kvinner per år

Oppdatert: Wed, 15 May 2024 03:31:14

Tall fra Kreftregisteret

ICD-10 Kreftform 2019 2020 2021 2022 2023
C00–96 All kreft 16 601 16 534 17 617 18 100 17 708
C00 Leppe 46 38 45 42 36
C02–06 Munnhule 81 103 107 101 104
C07–08 Spyttkjertler 28 25 35 30 43
C09–10, C01, C14 Oropharynx 63 60 66 51 67
C11 Nasopharynx 5 3 5 3 8
C12–13 Hypoharynx 5 6 2 6 6
C15 Spiserør 87 96 91 89 102
C16 Magesekk 170 182 171 199 209
C17 Tynntarm 81 109 114 110 112
C18 Tykktarm 1 585 1 635 1 734 1 672 1 723
C19–20 Endetarm 548 565 548 616 612
C21 Anus 76 69 71 65 85
C22 Lever 128 140 138 152 159
C23–24 Galleblære og galleveier 94 98 105 99 108
C25 Bukspyttkjertel 407 438 491 523 507
C26 Andre fordøyelsesorganer 63 43 53 58 68
C30–31 Nese og bihuler 20 20 22 20 25
C32 Strupe 20 18 15 26 16
C33–34 Lunge, luftrør 1 699 1 650 1 739 1 755 1 623
C38 Hjerte, mediastinum og brysthinne 4 1 6 5 6
C40–41 Knokler og leddbrusk 20 22 26 37 25
C43 Melanom i hud 1 137 1 173 1 178 1 455 1 401
C44 Hud ekskl. melanom 1 207 1 310 1 338 1 380 1 391
C45 Mesoteliom 15 18 10 23 11
C47 Autonome nervesystem 4 5 6 7 9
C48–49 Bløtvev 90 78 72 71 65
C50 Bryst 3 739 3 461 4 038 4 224 4 076
C51–52, C57.7–9 Andre kvinnelige kjønnsorganer 116 123 119 137 107
C53 Livmorhals 393 361 368 311 325
C54 Livmorlegeme 832 772 781 826 759
C55 Livmor, uspesifisert 10 7 9 7 11
C56, C57.0–4, C48.2 Eggstokk, eggleder m.m. 539 484 541 510 525
C58 Morkake 3 1 1 2 0
C64 Nyre ekskl. nyrebekken 276 304 309 318 280
C65–68 Urinveier (ekskl. nyre) 400 394 465 446 466
C69 Øye 46 32 45 27 27
C70–72 Sentralnervesystemet 554 558 619 615 539
C73 Skjoldbruskkjertel 319 384 370 343 344
C37, C74–75 Andre endokrine kjertler 99 94 91 70 112
C39, C76, C80 Andre eller uspesifiserte 193 222 189 203 183
C81 Hodgkin lymfom 81 56 72 70 68
C82–86, C96 Non-Hodgkin lymfom 472 459 489 467 489
C88 Immunoproliferative sykdommer 33 40 40 49 35
C90 Myelomatose 222 234 237 269 227
C91–95 Leukemi 591 643 646 611 614

Gult: Høyeste antall tilfeller per år