Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 29 Feb 2024 16:00:35

Nøkkeltall kumulativt 2020-2024

    Antall doser Antall dødsfall Antall fødte
År Tilfeller Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 Covid-19 Vaksine Alle Levende fødte Dødfødte
2020 50 219 2 427           461   40 611 52 979 133
2021 347 546 4 291 161 3 930 371 1 565 916 1 984 11   935 236 42 002 56 060 120
2022 1 078 153 56 324 127 322 1 449 341 863 788 13 016 241 3 320 32 45 774 51 480 102
2023 31 250 3 005 4 294 16 768 164 968 587 163 127 686 1 467 11 43 495 52 466  
2024 2 947 57 86 501 3 266 6 528 2 010 175   6 410 4 070  
Totalt 1 510 115 4 352 974 4 062 073 3 032 526 1 034 006 606 718 129 937 6 358 279 178 292 217 055 355

Nøkkeltall per måned

Kilder

SSB Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05379
09745 Fødte, etter kjønn 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/09745

FHI Link
MSIS Meldte C19-tilfeller 2020
MSIS Meldte C19-tilfeller 2021
MSIS Meldte C19-tilfeller 2022
MSIS Meldte C19-tilfeller 2020
MSIS Meldte C19-tilfeller 2024
SYSVAK Antall doser 2020
SYSVAK Antall doser 2021
SYSVAK Antall doser 2022
SYSVAK Antall doser 2023
SYSVAK Antall doser 2024
Nye Covid-19 assosierte dødsfall https://www.fhi.no/publ/statusrapporter/luftveisinfeksjoner
Medisinsk fødselsregister https://statistikkbank.fhi.no/mfr/

DMP Link
Bivirkningsrapporter for koronavaksiner https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/temarapporter-om-bivirkninger/bivirkningsrapporter-for-koronavaksiner