Home

Personer med flyktningbakgrunn 2022

Oppdatert: Mon, 03 Apr 2023 23:18:40

Tall fra SSB tabell 03810

Statsborgerskap Menn Kvinner Totalt
Norske 86 129 76 374 162 503
Utenlandske 45 739 36 418 82 157
Totalt 131 868 112 792 244 660

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
03810 Personer med flyktningbakgrunn. Norske og utenlandske statsborgere, etter kjønn (F) 1998-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/03810