Home

Innvandring etter innvandringsgrunn 1990-2022

Oppdatert: Sat, 23 Dec 2023 22:11:43

Tall fra SSB tabell 06313

Innvandringsgrunn Menn Kvinner Totalt
Arbeid 254 074 92 965 347 039
Familie 124 395 238 594 362 989
Flukt 121 991 94 021 216 012
Utdanning 41 670 62 716 104 386
Ukjent 7 062 4 908 11 970
Andre 2 907 3 156 6 063
Totalt 552 099 496 360 1 048 459

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
06313 Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/06313