Home

Innvandring etter innvandringsgrunn 1990-2021

Oppdatert: Mon, 03 Apr 2023 14:13:28

Tall fra SSB tabell 06313

Innvandringsgrunn Menn Kvinner Totalt
Arbeid 247 303 90 498 337 801
Familie 117 181 228 899 346 080
Flukt 108 215 72 112 180 327
Utdanning 39 871 60 303 100 174
Ukjent 1 110 736 1 846
Andre 2 805 3 092 5 897
Totalt 516 485 455 640 972 125

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
06313 Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/06313