Home

Innvandring etter alder og kjønn 1990-2021

Oppdatert: Mon, 03 Apr 2023 22:59:35

Tall fra SSB tabell 06313

Alder Menn Kvinner Totalt
0-17 108 293 97 320 205 613
18-29 184 796 200 443 385 239
30-59 217 559 149 519 367 078
60-79 5 551 7 875 13 426
80+ 284 483 767
Uoppgitt_alder 2 0 2
Totalt 516 485 455 640 972 125

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
06313 Innvandringer, etter kjønn, alder og innvandringsgrunn 1990-2011 - 1990-2021
https://www.ssb.no/statbank/table/06313