Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 26 Nov 2022 16:31:38

Tall fra FHI SYSVAK

Antall doser per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 184 154 2 152 991 4 337 145
Dose 2 2 050 286 2 003 236 4 053 522
Dose 3 1 560 874 1 448 392 3 009 266
Dose 4 410 086 367 854 777 940
Totalt 6 205 400 5 972 473 12 177 873