Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 04 Oct 2022 11:44:58

Tall fra FHI SYSVAK

Antall doser per kjønn

Dose Kvinne Mann Antall doser
Dose 1 2 183 303 2 152 304 4 335 607
Dose 2 2 049 281 2 002 272 4 051 553
Dose 3 1 554 748 1 442 865 2 997 613
Dose 4 315 565 276 784 592 349
Totalt 6 102 897 5 874 225 11 977 122