Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 14 Nov 2022 13:52:14

Tall fra FHI

2020-2022: Antall testet med PCR per måned

testetpermaaned