Home Avlidna Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Mon, 19 Jul 2021 01:28:41

Siffror från Läkemedelsverket

Rapporter om misstänkta biverkningar till och med 2021-07-14

Vaccin Antal givna doser Inkomna rapporter Handlagda rapporter
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 7 303 582 26 243 3 865
Spikevax (Moderna) 947 177 7 701 516
Vaxzevria (Astra Zeneca) 1 309 135 23 194 1 820
Totalt 9 559 894 57 138 6 201

Biverkningarnas allvarlighet

Vaccin Handlagda rapporter Ej allvarlig Allvarlig Dödsfall
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 3 865 1 532 2 333 212
Spikevax (Moderna) 516 140 376 21
Vaxzevria (Astra Zeneca) 1 820 210 1 610 31
Totalt 6 201 1 882 4 319 264

De vanligaste biverkningar

Comirnaty Spikevax Vaxzevria
Huvudvärk 7 887 Feber 2 936 Feber 14 055
Feber 7 343 Huvudvärk 2 347 Huvudvärk 11 043
Trötthet 6 070 Rodnad 1 873 Frossa 8 535
Frossa 3 875 Svullnad 1 830 Trötthet 4 262
Sjukdomskänsla 3 860 Trötthet 1 770 Muskelvärk 4 120
Muskelvärk 3 540 Frossa 1 715 Illamående 3 439
Illamående 3 457 Sjukdomskänsla 1 308 Ont i kroppen 3 041
Ont i kroppen 3 097 Klåda 1 282 Ledvärk 2 614
Yrsel 2 817 Ont i kroppen 1 204 Yrsel 2 164
Svullnad 2 775 Muskelvärk 1 159 Sjukdomskänsla 2 046