Home Avlidna Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Mon, 25 Oct 2021 08:30:06

Siffror från Läkemedelsverket

Rapporter om misstänkta biverkningar t.o.m 2021-10-20

Vaccin Antal givna doser Inkomna rapporter Handlagda rapporter
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 11 034 380 41 691 7 265
Spikevax (Moderna) 1 924 587 16 368 1 309
Vaxzevria (AstraZeneca) 1 335 673 24 193 3 781
Totalt 14 294 640 82 252 12 355

Biverkningarnas allvarlighet

Vaccin Handlagda rapporter Ej allvarlig Allvarlig Dödsfall
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 7 265 3 223 4 042 244
Spikevax (Moderna) 1 309 460 849 25
Vaxzevria (AstraZeneca) 3 781 1 870 1 911 42
Totalt 12 355 5 553 6 802 311

De vanligaste biverkningar

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) Vaxzevria (AstraZeneca) Spikevax (Moderna)
Biverkning Antal Biverkning Antal Biverkning Antal
Huvudvärk 11 374 Feber 14 402 Feber 6 723
Feber 9 974 Huvudvärk 11 346 Huvudvärk 5 326
Trötthet 9 165 Frossa 8 764 Frossa 4 199
Sjukdomskänsla 6 224 Trötthet 4 461 Trötthet 4 005
Frossa 5 515 Muskelvärk 4 301 Rodnad 3 355
Muskelvärk 5 515 Illamående 3 559 Svullnad 3 302
Illamående 4 984 Ont i kroppen 3 151 Sjukdomskänsla 3 227
Ont i kroppen 4 731 Ledvärk 2 738 Ont i kroppen 2 903
Yrsel 4 369 Yrsel 2 271 Muskelvärk 2 668
Ledvärk 4 147 Sjukdomskänsla 2 164 Illamående 2 611