Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Fri, 07 May 2021 05:01:05

Siffror från Läkemedelsverket

Rapporter om misstänkta biverkningar till och med 2021-05-05

Vaccin Vaccinerade individer Inkomna rapporter Handlagda rapporter Rapporterade dödsfall
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 1 856 000 9 117 2 496 168
Moderna 221 000 2 103 252 13
Vaxzevria AstraZeneca 692 000 19 961 897 16
Totalt 2 769 000 31 181 3 645 197

De vanligaste biverkningar inrapporterade till och med 2021-05-05

Comirnaty Covid-19 Vaccine Moderna Vaxzevria Astra Zeneca
Feber 2 775 Feber 748 Feber 12 794
Huvudvärk 2 686 Huvudvärk 550 Huvudvärk 9 971
Trötthet 1 770 Rodnad 507 Frossa 7 696
Frossa 1 331 Svullnad 470 Muskelvärk 3 630
Ont i arm 1 043 Frossa 434 Trötthet 3 474
Illamående 961 Klåda 424 Illamående 3 029
Muskelvärk 935 Trötthet 361 Ont i kroppen 2 617
Svullnad 798 Ont i arm 339 Ledvärk 2 237
Sjukdomskänsla 717 Muskelvärk 258 Ont i arm 1 831
Yrsel 693 Illamående 230 Yrsel 1 757