Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 29 Sep 2022 16:52:39

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per län

Län Antall fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
Stockholm 595 497 2 626 5 525 27,32 %
Västra Götaland 442 591 1 654 3 290 16,27 %
Skåne 345 298 811 2 542 12,57 %
Halland 108 185 228 496 2,45 %
Östergötland 98 111 437 870 4,30 %
Örebro 97 764 273 516 2,55 %
Uppsala 93 192 462 714 3,53 %
Jönköping 89 098 412 730 3,61 %
Västmanland 78 051 155 527 2,61 %
Gävleborg 74 647 324 737 3,64 %
Dalarna 74 482 256 526 2,60 %
Värmland 68 610 189 395 1,95 %
Sörmland 67 342 437 644 3,18 %
Kalmar 62 160 136 372 1,84 %
Västerbotten 59 523 194 375 1,85 %
Västernorrland 55 741 216 663 3,28 %
Kronoberg 51 091 162 407 2,01 %
Norrbotten 50 439 264 445 2,20 %
Jämtland Härjedalen 34 138 95 192 0,95 %
Blekinge 30 645 85 181 0,89 %
Gotland 11 836 46 78 0,39 %
Totalt 2 588 441 9 462 20 225 100,00 %