Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 29 Sep 2022 16:49:22

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per kön

Kön Antall fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
Man 1 201 725 6 498 11 042 54,60 %
Kvinna 1 366 474 2 917 9 076 44,88 %
Uppgift saknas 20 242 47 107 0,53 %
Totalt 2 588 441 9 462 20 225 100,00 %