Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:20:07

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per kön

Kön Antall fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
Man 1 171 617 6 272 10 287 54,44 %
Kvinna 1 313 014 2 787 8 503 45,00 %
Uppgift saknas 20 263 43 107 0,57 %
Totalt 2 504 894 9 102 18 897 100,00 %