Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:19:59

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per åldersgrupp

Ålder Antal fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
0-9 135 524 89 15 0,08 %
10-19 351 534 92 8 0,04 %
20-29 405 273 269 41 0,22 %
30-39 476 550 462 66 0,35 %
40-49 459 336 977 167 0,88 %
50-59 361 138 1 880 495 2,62 %
60-69 168 836 2 521 1 326 7,02 %
70-79 77 430 2 264 4 244 22,46 %
80-89 47 205 528 7 596 40,20 %
90 plus 21 581 15 4 938 26,13 %
Uppgift saknas 487 5 1 0,01 %
Totalt 2 504 894 9 102 18 897 100,00 %