Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Fri, 31 Mar 2023 01:41:29

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per åldersgrupp

Ålder Antal fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
0-9 139 292 131 21 0,09 %
10-19 356 901 109 12 0,05 %
20-29 426 055 300 41 0,17 %
30-39 504 449 511 76 0,32 %
40-49 485 065 1 025 185 0,78 %
50-59 391 803 1 983 584 2,45 %
60-69 189 961 2 713 1 609 6,75 %
70-79 98 958 2 585 5 407 22,67 %
80-89 73 639 712 9 602 40,26 %
90 plus 34 570 22 6 311 26,46 %
Uppgift saknas 499 7 3 0,01 %
Totalt 2 701 192 10 098 23 851 100,00 %