Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 29 Sep 2022 16:48:52

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Totalt antal fall per åldersgrupp

Ålder Antal fall Intensivvårdade Antal avlidna Andel avlidna
0-9 137 366 101 16 0,08 %
10-19 354 638 99 9 0,04 %
20-29 415 845 283 41 0,20 %
30-39 489 243 487 70 0,35 %
40-49 470 981 995 170 0,84 %
50-59 374 862 1 922 520 2,57 %
60-69 177 810 2 577 1 402 6,93 %
70-79 85 227 2 371 4 563 22,56 %
80-89 56 168 600 8 143 40,26 %
90 plus 25 763 21 5 289 26,15 %
Uppgift saknas 538 6 2 0,01 %
Totalt 2 588 441 9 462 20 225 100,00 %