Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 28 Jul 2022 14:46:44

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Antal fall Intensivvårdade Avlidna
2 539 7159 21219 358

Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
7 824 336 87,06 % Minst 1 dos
7 640 022 85,01 % Minst 2 doser