Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 01 Dec 2022 14:39:12

Siffror från Folkhälsomyndigheten (uppdateras torsdagar)

Antal fall Intensivvårdade Avlidna
2 632 0919 67421 127

Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
7 813 295 85,93 % Minst 1 dos
7 631 000 83,92 % Minst 2 doser