Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Wed, 18 May 2022 21:20:41

Siffror från Folkhälsomyndigheten

Antal fall Intensivvårdade Avlidna
2 504 8949 10218 897

Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
7 815 990 86,97 % Minst 1 dos
7 624 478 84,84 % Minst 2 doser