Home Intensivvårdade

Covid-19 Sverige

Uppdaterat: Thu, 02 Feb 2023 15:00:14

Siffror från Folkhälsomyndigheten (uppdateras torsdagar)

Antal fall Intensivvårdade Avlidna
2 694 89310 01223 448

Antal vaccinerade Andel vaccinerade Vaccinationsstatus
7 817 893 85,98 % Minst 1 dos
7 635 229 83,97 % Minst 2 doser