Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 29 Sep 2022 15:09:33

Nøkkeltall kumulativt 2020-2022

    Antall doser Antall dødsfall
År Meldte tilfeller Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Covid-19 Vaksinedødsfall Alle dødsfall
2020 50 217 2 421       477   40 611
2021 347 524 4 289 730 3 929 122 1 565 579 1 954 965 233 42 002
2022 (hittil) 1 064 497 53 518 123 924 1 431 071 568 134 2 656 32 31 668
Totalt 1 462 238 4 345 669 4 053 046 2 996 650 570 088 4 098 265 114 281

Tall fra: