Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 03 Feb 2023 07:59:31

Nøkkeltall kumulativt 2020-2023

    Antall doser Antall dødsfall
År Meldte tilfeller Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Covid-19 Vaksinedødsfall Alle dødsfall
2020 50 218 2 427       477   40 611
2021 347 524 4 289 521 3 929 574 1 565 969 1 957 966 236 42 002
2022 1 077 515 46 371 125 254 1 450 167 862 836 3 448 32 45 478
2023 2 697 604 808 3 315 28 572 246   3 021
Totalt 1 477 954 4 338 923 4 055 636 3 019 451 893 365 5 137 268 131 112

Tall fra: