Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 23 Sep 2021 09:48:56

Tall fra Oslo kommune Statusrapport Covid-19 21. sept 2021

Oslo: Antall tester gjennomført på kommunale og private teststasjoner siste fire uker

Teststasjon Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Totalt
Aker 1 925 2 588 1 408 936 6 857
Feberpoliklinikk Groruddalen 408 761 752 378 2 299
Feberpoliklinikk Sentrum 751 849 542 358 2 500
Feberpoliklinikk Syd 817 1106 764 571 3 258
Feberpoliklinikk Vest 2376 2710 1204 878 7 168
Mortensrud testsenter 4 489 8576 5 080 3 811 21 956
Testsenter Rommen 6 711 8127 5 796 3 972 24 606
Teststasjon Adamstuen 8 015 8 499 6 000 4 443 26 957
Teststasjon Bryn 9 454 8 752 6 932 5 445 30 583
Oslo Havn 367 148 149 185 849
Sum kommunale teststasjoner 35 313 42 116 28 627 20 977 127 033
Private teststeder 12 288 16 096 11 614 7 331 47 329
Totalt 47 601 58 212 40 241 28 308 174 362