Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 26 Sep 2021 02:32:14

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Norge per måned

Måned 2020 2021 Totalt
Januar 0 13 152 13 152
Februar 21 8 718 8 739
Mars 5 085 24 865 29 950
April 2 679 16 627 19 306
Mai 653 12 084 12 737
Juni 456 5 965 6 421
Juli 414 6 502 6 916
August 1 653 23 665 25 318
September 3 218 24 773 27 991
Oktober 6 997 0 6 997
November 15 486 0 15 486
Desember 13 541 0 13 541
Totalt 50 203 136 351 186 554