Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 19 Apr 2024 00:51:35

Tall fra FHI MSIS

2024: Antall meldte tilfeller av Covid-19 per dag

meldte-2024-mar

meldte-2024-feb

meldte-2024-jan


2023: Antall meldte tilfeller av Covid-19 per dag
2022: Antall meldte tilfeller av Covid-19 per dag
2021: Antall meldte tilfeller av Covid-19 per dag
2020: Antall meldte tilfeller av Covid-19 per dag