Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 02 Jan 2023 16:10:06

Tall fra FHI MSIS

2022 desember: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 158 129 287
10-19 70 74 144
20-29 104 161 265
30-39 189 290 479
40-49 190 254 444
50-59 277 319 596
60-69 382 374 756
70-79 729 574 1 303
80+ 809 831 1 640
Totalt 2 908 3 006 5 914