Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 04 Jan 2023 19:04:19

Tall fra FHI MSIS

2022 desember: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn

meldtealderkjonn