Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 28 Feb 2023 13:27:29

Tall fra FHI MSIS

2023 januar: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 73 55 128
10-19 51 55 106
20-29 55 93 148
30-39 81 107 188
40-49 76 113 189
50-59 130 137 267
60-69 207 170 377
70-79 320 237 557
80+ 317 358 675
Totalt 1 310 1 325 2 635

2022 desember: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn