Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 28 Feb 2023 13:27:31

Tall fra FHI MSIS

2023 januar: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn

meldtealderkjonn-bar

2022 desember: Antall meldte tilfeller per alder og kjønn