Home

Apekopper

Oppdatert: Sat, 12 Nov 2022 16:45:10

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller av apekopper per måned og fylke

Måned Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Totalt
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Juni 0 0 0 0 11 1 0 2 1 3 18
Juli 2 2 1 0 24 2 4 1 0 6 42
August 4 0 0 1 10 2 0 0 0 5 22
September 0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 9
Oktober 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 6 2 1 1 51 5 4 4 4 15 93