Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 26 Sep 2021 02:31:07

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Trondheim per måned

Måned 2020 2021
Januar 0 346
Februar 0 71
Mars 178 82
April 111 91
Mai 52 482
Juni 2 281
Juli 13 215
August 53 830
September 30 881
Oktober 139 0
November 193 0
Desember 866 0
Totalt 1 637 3 279