Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 28 Oct 2021 01:28:47

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Oslo fylke per måned

Måned 2020 2021
Januar 0 3 345
Februar 7 2 875
Mars 1 388 8 491
April 1 007 4 882
Mai 245 2 247
Juni 236 1 291
Juli 119 988
August 504 5 963
September 1 063 8 696
Oktober 2 034 3 550
November 4 388 0
Desember 3 043 0
Totalt 14 034 42 328