Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 26 Sep 2021 02:28:46

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Historikk siste 21 dager i Oslos bydeler

Meldte tilfeller i Oslo per måned

Totalt antall meldte tilfeller i Oslos bydeler

Bydel 2020 2021 Sum Andel
Alna 1 380 3 908 5 288 10,55 %
Gamle Oslo 1 314 3 261 4 575 9,12 %
Stovner 1 246 3 051 4 297 8,57 %
Søndre Nordstrand 1 097 3 151 4 248 8,47 %
Grünerløkka 1 158 3 019 4 177 8,33 %
Frogner 942 2 408 3 350 6,68 %
Ƙstensjø 812 2 392 3 204 6,39 %
Bjerke 882 2 219 3 101 6,18 %
Grorud 834 2 187 3 021 6,02 %
Nordstrand 730 2 173 2 903 5,79 %
Nordre Aker 585 2 138 2 723 5,43 %
Vestre Aker 608 2 040 2 648 5,28 %
Sagene 724 1 741 2 465 4,92 %
St. Hanshaugen 614 1 540 2 154 4,30 %
Ullern 395 1 454 1 849 3,69 %
Oslo Sentrum 32 60 92 0,18 %
Oslo Marka 10 39 49 0,10 %
Totalt 13 363 36 781 50 144 100,00 %